Organizacja pracy przedszkola

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

    

8.00– 13.00    Realizacja Podstawy Programowej

        

 

6.30-8.00            Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze .

           

W zależności od dnia

    8.00-8.45      Zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego i religii. Zabawy         

                        dowolne,  prace w podręcznikach, zabawy integrujące grupę

   8.45-9.00         Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności  

                           samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

  9.00-9.30          Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania

                             pokarmów niezbędnych dla zdrowia

  9.30-9.45            Czynności samoobsługowe w WC i łazience-zabiegi higieniczno-                

                               sanitarne

  9.45-11.00            Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą           

                               zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze

 11.00-11.15         Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie

 11.15-11.50         Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka

                              ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków),

                              zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego             

                              otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe:

                              terenowe, badawcze, tropiące

 11.50-12.00          Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w

                               WC i łazience.

 

12.00-12.30          Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem.

                              Kultura zachowania się przy stole

 12.30- 13.00         Zabiegi higieniczne, przygotowanie do leżakowania, rozchodzenie

                              się dzieci 5- godzinnych

13.00-14.45            Leżakowanie

14.45- 15.00         Przygotowanie do podwieczorku

 15.00- 15.15        Podwieczorek - kultura spożywania posiłków

 15.15- 16.00         Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym       

                              powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu