REKRUTACJA 2019/ 2020

Odsłony: 934

Na podstawie Zarządzenia:

 

 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.7.2019

BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym.

 

Oraz Uchwały:

UCHWAŁA NR XXIII/196/17

RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

                         ogłasza się rekrutację do Publicznego Przedszkola w Staniszczach Wielkich

                                                      na rok szkolny 2019/ 20120

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego przyjmowane będą  w terminie  22-28. 02.2019

Wnioski nowych kandydatów od  1.03 do 15.03.2019

Formularze do pobrania będą dostępne  późniejszym terminie na stronie internetowej przedszkola w zakładce ,,Dokumenty”, na stronie bip lub w przedszkolu .