SZANUJMY WZAJEMNE PRAWA

Odsłony: 922

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunku dzieci lub innych rodziców

( np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów ,a następnie ich zamieszczanie w Internecie.

Prosimy pamiętać ,że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby ( w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.