WYRAŹNI NA DRODZE

Odsłony: 804

W pierwszym tygodniu grudnia dzieci będą brały udział w akcji edukacyjnej ,,Wyraźni na drodze".

Celem akcji jest szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiednią widocznością ma drodze, nauką prawidłowych zachowań i zasad poruszania się w ruchu drogowym.